Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Wat is een Milieurapportage?

  1. De gemeente stelt op basis van het bodeminformatiesysteem een milieurapportage op. In deze rapportage staat aangegeven of er:

  2. historische informatie aanwezig is die betrekking heeft op de kwaliteit van de bodem;
  3. al een bodemonderzoek aanwezig is;
  4. sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, of sanering nodig is;
  5. informatie beschikbaar is over bodemverontreiniging in de directe omgeving;
  6. een ondergrondse tank aanwezig is (voor zover bij de gemeente bekend). En zo ja: of de tank nog in gebruik is. En zo nee: of de tank gesaneerd is;
  7. een actieve milieuvergunning aanwezig is.

    De informatie in de milieurapportage dient u te zien als een inschatting van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal verouderde informatie betreft, kan de gemeente nooit 100 procent zekerheid geven over de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

Sinds 2004 ruim 99.844 aanvragen - Totaal 13.650 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3