Taxatievergelijk.nl
De onafhankelijke experts van de woningmarkt

Beschrijving van een Splitsingsakte

Alle rechten en plichten van de vereniging van eigenaren (VvE) van het complex staan beschreven in de splitsingsakte, ook wel akte van splitsing genoemd. Hierin staat precies welke gedeelten van het gebouw uw eigendom is en welke gedeelten tot de gemeenschappelijke ruimten behoren. Soms wordt in een splitsingsakte verwezen naar een standaard reglement van splitsing waarin de hoofdlijnen staan omschreven. De splitsingsakte wordt meengenomen in het taxatierapport.

Sinds 2004 ruim 89.098 aanvragen - Totaal 12.944 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3