Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Ik overweeg een monument te kopen

Ik overweeg een monument te kopen. Wat houdt dit in en waar moet ik op letten?

In Nederland zijn er ongeveer 62.000 rijksmonumenten. Iets meer dan de helft van deze rijksmonumenten zijn woonhuizen. De andere helft, dus welke geen woonhuis zijn, vallen onder een kerk, kasteel en molens. Indien u hiervan eigenaar bent kunt u bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Een rijksmonument is een gebouw of ander object die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. In het monumentenregister kunt u alle rijksmonumenten vinden.

U overweegt de aanschaf van een monument? Dan doet u er goed aan om de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Wonen of werken in een monument is speciaal, bijzonder, uniek en uitdagend, en u kunt van een aantal financiële en fiscale voordelen gebruik maken. Maar er wordt ook wat van u verwacht als u eigenaar en/of bewoner van een monumentaal pand bent. Een aantal voordelen:
U bezit een uniek en bijzonder pand met een grote historische waarde en beschermde status.
U leert veel over uw pand en de geschiedenis ervan.
U kunt gebruikmaken van advies en ondersteuning bij de instandhouding van uw monument via onder meer uw gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (InfoDesk en brochures ) en Monumentenwacht in uw provincie.
Deze instandhoudingssubsidie richt zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.
Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Voor aanschaf van een rijksmonument is vanuit de overheid geen subsidie beschikbaar.
U komt mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning bij onderhoud en restauratie.
U komt mogelijk in aanmerking voor belastingvoordeel via de inkomstenbelasting, als Nederlands belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen.

Naast deze voordelen, zijn er ook wat nadelen:
Uw pand dient zijn historische en unieke monumentale waarde te behouden en vraagt het nodige onderhoud; dat vraagt tijd, toewijding en bovendien kan het kostbaar zijn.
U mag niet alles veranderen aan het pand. U bent gebonden aan wet- en regelgeving wanneer u uw pand wilt aanpassen, verbouwen of restaureren. In bijna alle gevallen krijgt u te maken met uw gemeente en dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.
Het aanvragen van een vergunning voor een monument duurt langer.
Uw pand vraagt om specialistische onderhoud en restauratie. De kosten voor onderhoud en restauratie vallen vaak hoog uit omdat er vaak gebruikt gemaakt moet worden van speciale materialen en technieken.

Kortom het is dus zeer verstandig, indien u een monument gaat aankopen, om eerst alle voor- en nadelen op een rij te zetten en te kijken of de aankoop van een monument voor u de juiste beslissing is. Laat ook altijd eerst een bouwkundige naar het pand kijken. Zo heeft u een indicatie van de staat van onderhoud van het object.


Taxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2004 ruim 110.932 aanvragen - Totaal 13.781 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3