Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Niet eens met de WOZ waarde

De WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is de basis voor de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, de erf- of schenkbelasting, maar ook voor diverse regionale heffingen (waterschapsbelasting en rioolbelasting).
Als u het niet eens bent met de WOZ waarde kunt u bezwaar maken. Soms lukt dat met een telefoontje naar de gemeente, maar indien dit niet afdoende is, dient u binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift in te dienen.
Ieder jaar stuurt de gemeente stuurt een nieuwe WOZ-beschikking. In deze beschikking staat een schatting van de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze is door de gemeente vastgesteld op grond van een vergelijking met vergelijkbare panden in de gemeente. Om de uitkomst controleerbaar te maken, geeft de gemeente u inzicht in de verkoopprijs van een aantal referentiepanden.

Een taxateur kijkt onder andere naar aanvullende gegevens over de grond en het gebouw. De taxateur bezoekt 1 of meerdere vergelijkbare panden die rond de waardepeildatum zijn verkocht of die door een steekproef ook zijn geselecteerd. Het is dus voor de taxateur niet nodig dat hij elke woning bezoekt. Ze vergelijken door middel van een computermodel de waardering van de andere woningen. Uiteraard zal de gemeente wel rekening houden met verschillen in bijvoorbeeld de ligging en het aantal vierkante meters van het pand. Er wordt bij het bepaling van de WOZ waarde door de gemeente geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de hoogte van uw hypotheek of eventuele aanwezigheid van erfpacht.

Het bezwaar kunt u bij de gemeente indienen. U krijgt bij de WOZ beschikking altijd een document meegestuurd hoe u bezwaar kunt maken.

U kunt bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. In dit verslag staat hoe de waarde tot stand is gekomen. Voor woningen staan bijvoorbeeld meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen vermeld. U kunt met dit taxatieverslag dan nagaan of uw woning de juiste waarde heeft meegekregen. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaarschrift.

U dient uw bezwaarschrift goed te onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan het meesturen van een eigen taxatierapport, opgemaakt door uiteraard een erkend taxateur. Stuur een overzicht mee van de WOZ waarde van vergelijkbare huizen. Deze kunt u via wozwaardeloket.nl opvragen. Maar maak ook een een uitdraai van verkoopprijzen van woning in de buurt bijvoorbeeld via Funda. Vermeld ook eventuele omstandigheden die de waarde van uw huis verminderen ten opzichte van vergelijkbare huizen die getaxeerd zijn door de gemeente.

Let op de kosten voor de taxatie zijn deels voor uw eigen rekening. Ook als u in het gelijk gesteld wordt. Vraag dus om een kostenvergoeding voor een taxatierapport. Die krijg je in elk geval als de waarde naar aanleiding van je bezwaarschrift wordt verminderd. De vergoeding bedraagt maximaal €242. U dient dus goed de afweging te maken of de kosten van een taxatie opwegen tegen de eventueel in mindering gebrachte kosten van de WOZ beschikking.

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.


Taxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2004 ruim 110.534 aanvragen - Totaal 13.780 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3