Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Wat zijn Verschotten?

Verschotten zijn bijkomende kosten die u moet maken voor de uitvoering van een opdracht. Taxateurs gebruiken de term voor leges en kadasterkosten die zij betalen ten behoeve van een taxatierapport.

Voorbeelden:Veranderingen in beleid, bestemmingen gebruikinbestemmingsplannen,bouwverordeningen,drank- enhorecawet,openlucht recreatieen ontheffingen
Informatie over milieuvervuiling(bodem,lucht enwater),eventuele aanwezige oude olietanks,enz.
Afgegeven vergunningen aan derden die vaninvloed (kunnen) zijn op het woongenot
Informatie van het kadaster

Deze informatie wordt meestal opgevraagd bij de gemeente. De gemeente kan hiervoor kosten in rekening brengen. Dit zijn de verschotten. Iedere gemeente mag haar eigen tarieven vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend.

Naast het raadplegen van het Kadaster voert de taxateur bijna altijd ook een onderzoek uit naar de eigendomspapieren. De taxateur dient te onderzoeken of de kadastrale gegevens overeenstemmen met het eigendomsbewijs, en of op het object erfdienstbaarheden, kettingbeding, erfpacht e.d. zijn gevestigd. Tevens blijkt uit de praktijk dat het noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is. Ook extra kosten te maken voor dit onderzoek zijn inbegrepen.


Taxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2004 ruim 110.534 aanvragen - Totaal 13.780 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3