Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Wat betekent NWWI?

Wat betekent NWWI?

De betekenis van NWWI is Nederland Woning Waarde Instituut. Dit is een validatie Instituut waar het rapport gevalideerd wordt.

Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties.Tevens biedt het de betrokkenen inzicht in de totstandkoming van de getaxeerde waarde. Hierdoor wordt bijgedragen om de taxatiefraude te voorkomen.
Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), tevens uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Het NWWI voldoet aan de strenge eisen die het WEW stelt en zijn ISO gecertificeerd. Bij het NWWI worden de rapporten gevalideerd door uitsluitend goed opgeleide en ervaren validatie-medewerkers.
Het Waarorgfonds Eigen Woningen heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport, voor de financiering van een NHG-hypotheek, uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door een van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent dat er gecontroleerd wordt of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.

Het NWWI levert een gevalideerd rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.Een taxatierapport is namelijk een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend zijn, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

Door de verplichting van het laten valideren van een taxatierapport, zorgt het taxatierapport ervoor dat de juiste doel- en richtlijnen worden gehanteerd voor een deskundige onderbouwing van de waarden en de risico’s van het getaxeerde object. Een taxatie is niet alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.
Om als taxateur aangesloten te zijn bij het NWWI moeten de taxateurs aan strenge toegangseisen voldoen. Dit zijn onder andere dat zijn geregisterd moeten zijn in het taxateursregister, ook wel NRVT genoemd. Iedere dag wordt er gekeken of de taxateurs die aangesloten zijn bij het NWWI nog aan de eisen voldoen.

Taxateurs mogen vervolgens alleen taxeren in vastgesteld werkgebied. De taxateur tekent een aansluitingsovereenkomst met het NWWI en accepteert de daarbij behorende voorwaarden. Ook zijn er door het NWWI aanvullende voorwaarden gesteld waaraan de taxateur dient te voldoen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verplichting voor een taxateur om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, maar ook het verbod om een pand te taxeren waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is en/of een belang heeft.

Bij de controle van van de rapporten door het NWWI wordt er naar de volgende zaken gekeken.:

- Is er een juiste onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde;
- Welke bronnen heeft de taxateur geraadpleegd en heeft de taxateur de bijlagen hiervan zijn meegeleverd bij het rapport;
- Zijn er juiste en recente foto’s meegeleverd;
- Ook wordt er gekeken of er geen belangenverstrengeling aanwezig is, tussen taxateur en opdrachtgever;
- Is er niet vantevoren een ‘gewenste taxatiewaarde’ aan de taxateur doorgegeven zodat hij naar dit bedrag toe kan rekenen in het rapport.

Kortom met een gevalideerd NWWI rapport heeft u een eerlijk, betrouwbaar en transparant rapport in uw bezit.


Taxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2004 ruim 110.534 aanvragen - Totaal 13.780 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3