Taxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een taxatie

Wat staat er in een eigendomsbewijs?

Wat staat er in een eigendomsbewijs?

Een eigendomsbewijs is het door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. Een eigendomsbewijs hoort bij een woning en is dus niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift van de notaris verstrekt aan een volgende eigenaar.
Een ander naam voor het eigendomsbewijs zijn ook wel de ‘akte van levering’ of ‘transportakte’. Door deze verschillende namen voor een hetzelfde document kan er weleens verwarring ontstaan.
In het eigendomsbewijs kunnen allerlei belangrijke zaken omschreven zijn zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en plichten, anti-speculatiebedingen, kettingbedingen, grondverontreiniging, aanwezigheid van een ondergrondse tank etc. Ook staat er in het eigendomsbewijs vermeld dat u de eigenaar bent van de woning en op welke manier de woning in uw bezit is gekomen. Eventuele eigendomsbelemmeringen staan ook in het eigendomsbewijs. Deze informatie is belangrijk voor de bank bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek. Het eigendomsbewijs is een belangrijk document voor u als huiseigenaar. Bewaar het eigendomsbewijs dus zorgvuldig. Mocht u toch het eigendomsbewijs zijn verloren of kwijtgeraakt, dan kunt u bij het Kadaster uw eigendomsbewijs opvragen. Het Kadaster brengt hiervoor wel kosten in rekening.
Het eigendomsbewijs ontvangt u na het passeren (overdracht van de woning) van de akte van levering bij de notaris. Uw eigendomsbewijs wordt in de openbare registers ingeschreven als ‘afschrift van de leveringsakte’. Het duurt altijd even voor de notaris dit afschrift van het Kadaster terugkrijgt en aan u toe kan zenden. Vraag de verkoper om een kopie van zijn eigendomsbewijs van de woning. Daarin leest u de meeste juridische bijzonderheden.

Bij het taxeren van een woning zal de taxateur ook vragen om het eigendomsbewijs. De taxateur bekijkt het eigendomsbewijs en controleert of de situatie van de woning nog dezelfde is en of er geen bijzonderheden instaan die de waarde van het object in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden.

Is er een verschil tussen akte van levering en het eigendomsbewijs?
Nadat de akte van levering zoals deze akte ook wel eens wordt genoemd is ondertekend door de partijen en de notaris, wordt de akte ingeschreven bij het kadaster. Een afschrift van een een akte van levering, welke is ingeschreven bij het kadaster wordt een eigendomsbewijs genoemd.
Een akte van levering kan alleen opgemaakt worden door een notaris. De tarieven voor het opmaken van een akte van levering zijn vrij en elke notaris mag zijn eigen tarief bepalen. Het is dus zinvol, indien u tot aankoop van een woning overgaat, om de tarieven van verschillende notarissen te vergelijken. Er kan best behoorlijk verschil in het tarief zitten. Taxateurs bieden vaak ook complete pakketten aan. U als koper van de woning mag zelf de notaris kiezen. Meestal wordt er wel gekozen voor een notaris binnen de eigen regio. Dit is uiteraard geen verplichting. Indien de verkoper niet aanwezig kan zijn bij de overdracht van de woning, kan hij er voor kiezen om via een volmacht te tekenen. Dit houdt in dat hij van te voren een document invult waarin hij toestemming geeft dat er iemand namens het notariskantoor de akte ondertekend. Let wel op, het tekenen via een volmacht brengt wel extra kosten met zich mee.


Taxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2004 ruim 110.534 aanvragen - Totaal 13.780 beoordelingen
Gemiddelde score 8,3